Ocena brak

Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Norman Davies „Europa”

- Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji

- unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią

- Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie)

- Leon IV: widział Europę jako łacińską „christiani”

Europa – przez wieki przestrzeń kulturowa stworzona przez religię chrześcijańską

Granice Europy

- żelazna kurtyna: podział na Europę biednych i bogatych

- granica ottomańska: dzieli Europę równoleżnikowo i oddziela część bałkańską

  • specyfika tego regionu wynika ze szczególnej historii tych regionów

  • granica ta istnieje pomiędzy Europą a prawosławiem bałkańskim (kiedyś), a prawosławiem rosyjskim (teraz)

- europejska granica z islamem: charakter nieliniowy

  • ślady po islamie można napotkać w Hiszpanii

  • granica biegnie wodami Morza Śródziemnego

- granica zachodniego chrześcijaństwa

  • wszystkie formy religijności chrześcijańskiej

  • 1054 r. – Wielka Schizma

* następstwo różnic kulturowych

* przypieczętowała ten podział i pozwoliła, aby różnice sił zostały wyostrzone

- granica sarmatia – azjatica: pomiędzy Europą a Rosją

  • cywilizacyjnie Rosjanie są w pozycji obrotowej: dla Chin Rosja reprezentuje kolonialną wizję człowieka, a dla Europy jest „farpocztą”

- granica systemów prawa: stanowienie i egzekwowanie prawa

* po podboju Anglii przez Normanów nastąpiła zamiana prawa zwyczajowego na „common law”

- limes rzymski: teren, do którego dotarły legiony rzymskie (tereny północne rubieży Cesarstwa Rzymskiego)

  • limes: rozgraniczenie tego co cywilizowane i barbarzyńskie

- erep: granica cywilizacji greckiej

  • od Greków zaczerpnęliśmy wszystko co jest odrębne

Podobne prace

Do góry