Ocena brak

Kształtowanie składów sędziowskich w drodze wyznaczania i w drodze losowania art. 351

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sadu lub wydziału. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko w formie pominięcia sędziego z powodu jego choroby lub innej ważnej przeszkody, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczanie rozprawy.

Gdy w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej kara 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności, wyznaczanie składu orzekającego dokonuje się na wniosek prokuratora lub obrońcy w drodze losowania, przy którym maja oni prawo być obecni. Prokurator może złożyć wniosek nie później niż w terminie 7 dniu po wniesieniu do sadu aktu oskarżenia, a obrońca w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu aktu oskarżenia.

Podobne prace

Do góry