Ocena brak

Kształtowanie się jęz. polskiego

Autor /dezerter Dodano /14.04.2011

Etymologia-dział historii języka zajmujący się pochodzeniem  wyrazów oraz ewolucją ich znaczenia i formy;         

Bóg (bog(tw))-w „Legendzie o świętym  Aleksym”- z  prasłowiańskiego oznacza bogactwo, szczęście oraz wtórne pochodzące od tych  wyrazów  znaczenie: ten który udziela bogactwa, szczęścia oraz bóstwo. Do dzisiaj za-warty jest ten człon w wyrazach bogaty, ubogi.         

Zboże - pochodzi od słowa Bóg, pierwotnie oznaczało  bogactwo  ogólnie, a dopiero później nabrało znaczenia bogactwa, majątku,  dzisiejszego zboża. Od Zboża pochodzi prośba o Zbożny pobyt na ziemi, czyli o dostatni    pobyt  święty-wyraz o genezie prasłowiańskiej, którego forma uległa  nie wielkim przekształceniom, ale nastąpiło przesunięcie jego znaczenia. Pierwotnie znaczył: silny, mocny, potężny (w kat. fizycznych). Po  przyjęciu    chrześcijaństwa zaczął on oznaczać człowieka niezwykłego (w jakimś sensie   mocnego, potężnego), ale w kategoriach moralnych, charakteryzującego  się   niezwykłymi przymiotami ducha.

 ,, Bogurodzica ”-  Bogu+rodzica, pierwszy człon to celownik l.p. Pochodzi prawdopodobnie od greckich słów. Rodzica to  żeński  odpowiednik  rodzic, oraz zbiorowego rodzice.         

Bydlić - z „Satyry na leniwych chłopów”.  Pierwotnie  był  czasownikiem, który obecnie już nie występuje znaczył współżyć, postępować,  być, przebywać. Etymologicznie łączył się on z rzeczownikiem bydło, który  po-chodził od czasownika być. Dlatego też bydlić to być, przebywać,  żyć,  a bydło to majątek-to co jest podstawą bytu, by  później  nabrać  znaczenia krowy, woły.         

Miednica-z „Rozmowa mistrza  Polikarpa  ze  śmiercią”.  Pierwotnie oznaczał miskę z miedzi mied-),  dlatego żółte lica  śmierci  porównywane są z miednicą. Później miednica oznaczała miskę w  kolorze  zbliżonym  do koloru miedzi, by w końcu oznaczać dużą miskę do mycia wykonaną z  dowolnego materiału.

Podobne prace

Do góry