Ocena brak

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone

cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku.

 

FUNKCJE

 • Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego

 • Regulacyjna oznacza wielkość obrotu

 • Kosztowa kształtuje poziom kosztów (np. niższe ceny pozwalają na przyspieszenie rotacji)

 

MARŻA jest ceną usługi handlowej rozumianej jako dostarczenie towarów w odpowiednim

ugrupowaniu asortymentowy, miejscu i czasie, przy odpowiedniej promocji oraz usługach

towarzyszących sprzedaży.

 

SPOSOBY OBLICZANIA MARŻY

 • jeżeli podstawą jest cena zakupu, jest to tzw. „marża kalkulacyjna”

 • podstawą ceny sprzedaży jest „marża brutto” lub „potrąceniowa”

 

RODZAJE MARŻ

 • procentowe

 • kwotowe

 • mieszane

Decydując się na sposób obliczania od podstawy marży przedsiębiorstwo tworzy system „marż handlowych” stanowiących zbiór stawek marż na poszczególne towary znajdujące się w ofercie przedsiębiorstwie.

 

System ten kształtuje się pod wpływem różnych czynników

 • poziom kosztów ponoszonych (handlowych)

 • zakresu wykonywanych przez przedsiębiorstwo czynności (nakład pracy do produktu)

 • samodzielność przedsiębiorstwa w zakresie ustalania cen i marż

 • cykl życia towarów oferowanych przez przedsiębiorstwo handlowe

 • warunków konkurencji

 • elastyczności cenowej popytu

 • cykl życia sklepu (teoria koła dystrybucji)

 

PARADOKSY

 • Giffena

 • Veblena

 

Do góry