Ocena brak

Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie.

Działania informacyjne odnoszą się do konkretnej wiedzy, jaką jednostka zdobywa w kontakcie z rzeczywistością. Są to również oddziaływania symboliczne – przebiegające jako przekazywanie kultury.

Działania sterujące -> kierowanie ku lub przeciw czemuś.

Działania emocjonalne -> pobudzanie przychylności lub nieprzychylności u innych ludzi.

Zmiana postaw łatwiej zachodzi, gdy:

1. Ich podmiotem są materialne aspekty kultury (technologia kontra wartości)

2. Podmiotem są centralne przedmioty kultury

3. Odnoszą się do spraw mniej podstawowych, o mniejszym ładunku emocjonalnym, mniej uświęconym

4. Dotyczą prostych elementów

5. Dotyczą niesymbolicznych elementów

6. Występują w formie, a nie w substancji

7. Dotyczą spraw, które podlegają stopniowaniu w sposób ciągły (a nie tych w postaci ostrej dychotomii)

8. Dotyczą spraw, w których w życiu społ. znajdujemy substytuty

9. Łagodzą czasy kryzysu, napięcia społ.

10. Zachodzi w społ., które mają rozleglejszą podstawę kulturalną.

11. Zachodzi w warunkach życia miejskiego, a nie wiejskiego

12. Zachodzi w społ. kulturalnie heterogenicznych a nie w homogenicznych.

Zmiana społecznajest to forma procesu społecznego, polegająca na pojawianiu się i znikaniu lub restrukturyzacji dotychczas istniejących komponentów rzeczywistości społecznej (struktura społ., organizacja społ., instytucje społ., porządek społ. i kultura). Za podstawowe czynniki pojawienia się zmiany społecznej uważa się zmianę środowiska naturalnego (zmiany geograficzne i biologiczne), liczebność populacji, zmiany technologiczne, dyfuzję kulturową, nowe idee, konflikt społ.

Podobne prace

Do góry