Ocena brak

Kształt, położenie i stosunek krtani do narządów sąsiednich

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Krtań jest narządem nieparzystym, położonym symetrycznie; zajmuje ona środkową i przednią część szyi. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, podstawa której skierowana jest ku górze, wierzchołek — ścięty i zaokrąglony ku dołowi. Z trzech powierzchni piramidy dwie: prawa i lewa zwrócone są do przodu i bocznie, trzecia ku tyłowi. Brzeg przedni odpowiada wyniosłości krtaniowej, dwa brzegi tylne skierowane są bocznie.

U góry otwór górny krtani zwany wejściem do krtani (aditus la-ryngis) wiedzie do gardła, u dołu krtań przechodzi w tchawicę. Krtań położona jest poniżej nasady języka i kości gnykowej, z którymi jest złączona aparatem więzadłowym i mięśniami. Z przodu w części pośrodkowej odpowiadającej wyniosłości krtaniowej krtań przylega bezpośrednio do blaszki przedtchawiczej i blaszki powierzchownej powięzi szyi oraz do skóry; w tkance podskórnej na wyniosłości krtaniowej występuje często u mężczyzn nieparzysta kaletka maziowa (bursa subcutanea prominentiae larjngeae). Powierzchnie przednio-boczne, prawa i lewa, przykryte są częściowo płatami bocznymi gruczołu tarczowego i mięśniami podgnykowymi oraz zwieraczem dolnym gardła. Powierzchnia tylna graniczy z dolną częścią krtaniową gardła, którego ściana przednia jest równocześnie ścianą tylną krtani. Wzdłuż brzegów tylnych krtani biegną wielkie naczynia szyi i nerw błędny.

Położenie krtani w stosunku do kręgosłupa jest zmienne. W rzucie na kręgosłup u dorosłego mężczyzny w pionowej postawie ciała i w naturalnym położeniu głowy krtań odpowiada przeważnie czterem ostatnim kręgom szyjnym. Punkt najwyższy, brzeg górny nagłośni leży mniej więcej na wysokości górnej połowy 4 kręgu, wcięcie tarczowe górne chrząstki tarczo-watej odpowiada części środkowej 5 kręgu, a punkt najniższy, dolny brzeg chrząstki pierścieniowatej — leży na wysokości górnej części 7 kręgu. W pozycji leżącej krtań położona jest mniej więcej o jeden kręg wyżej. U kobiet położenie jest wyższe niż u mężczyzn (3—6 kręg szyjny). U zarodka ludzkiego krtań leży znacznie wyżej niż u dorosłego, jeszcze u płodu 5-micsięczncgo wsuwa się do jamy nosowej i nagłośnia spoczywa na powierzchni górnej podniebienia. W drugiej połowic życia płodowego rozpoczyna się zstępo-wanic krtani (descertsus laryngis) odpowiednio do ogólnego zstępowania narządów szyi i klatki piersiowej. U noworodka górny koniec krtani odpowiada trzonowi 2 kręgu szyjnego, koniec dolny leży na wysokości 3 lub 4 kręgu szyjnego, a więc mniej więcej o dwa kręgi wyżej niż u dorosłego. Ostateczne położenie zdobywa krtań po 7 roku życia lub często nawet dopiero w okresie dojrzewania płciowego. U małp człekokształtnych krtań leży wyżej niż u człowieka. W późniejszym wieku następuje starcze opuszczenie się krtani wskutek osłabienia mięśni i rozciągania się aparatu więzadłowego; może ono wynosić wysokość paru kręgów.

Podobne prace

Do góry