Ocena brak

Kształt pęcherza

Autor /liza Dodano /12.01.2012

cherz moczowy jest wydrążonym narządem mięśniowym, którego ściana jest ściśle dostosowana do zawartości. Kształt pęcherza u osoby i żywej daje się dokładniej zbadać na obrazie rentgenowskim po wprowadzeniu środka cieniującego; kształt ten jest bardzo zmienny. : Pęcherz pusty. Kształt pęcherza pustego podobny jest do tetraedru, którego cztery kąty utworzone są przez przyczep więzadła pępkowego pośrodkowego do szczytu pęcherza, przez ujścia moczowodów w ścianie pęcherza i przez wychodzącą z niego cewkę moczową czyli przez jej ujście wewnętrzne. Podstawę tetraedru, której odpowiada dno pęcherza, w widoku od wewną nazywamy trójkątem pęcherzowym, ograniczonym trzema ostatnio wymienionymi punktami. Pęcherz pusty i rozkurczony ulega uciskowi, otoczenia i przez trzewa jest od góry nieckowato wpuklony, tak żc gól połowa pęcherza może być wpuklona w dolną aż do zetknięcia się obu powierzchni wewnętrznych. Po otwarciu jamy brzusznej początkujący i nie ob-znajmiony z tymi stosunkami oczekuje kulistej wyniosłości i nie dostrzega pęcherza, który w stanie opróżnionym przykryty otrzewną ukrywa się ku tyłowi od spojenia łonowego i nic wystaje nad nim.

Podobne prace

Do góry