Ocena brak

Kształt moczowodu

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

W zależności od przebiegu moczowodu w jamie brzusznej i jamie miednicy małej odróżniamy część brzuszną (pars abdo-minalis) i część miedniczną (pars pelvina). Granica obu części leży na wysokości miejsca skrzyżowania linii stawu krzyżowo-biodrowego z kresą graniczną.

W części brzusznej zależnie od stosunku do nerki możemy jeszcze odróżniać odcinek przy nerkowy^portio adrenalis) i otl c i n e k podnerkowy (portio infrarenalis). Część brzuszna przebiega u dorosłego mniej więcej prostolinijnie, u dziecka nieco wężowato; część miedniczną jest wygięta, wypukłością skierowana bocznie i ku tyłowi; dlatego też zwana jest również krzywizną miedniczną (curratura pelińna).

Kiedy moczowód jest silnie wypełniony, w zastoju moczu w miedniczce, wyraźnie zaznacza się załamanie u jego początku, w miejscu przejścia miedniczki w moczowód; jest to zgięcie nerkowe albo zgięcie pierwsze (fkxura renalis s. prima). W przypadkach występowania patologicznych złogów w miedniczce nerkowej, kamieni nerkowych, oderwany kamień może u więznąć w zgięciu nerkowym. Drugie załamanie, zgięcie brzeżne albo drugie (flexura marginalis s. secunda) występuje na granicy części brzusznej i części miednicznej odpowiednio do kąta między miednicą wielką i małą. Wielkość tego zgięcia jest bardzo zmienna. Zgięcie t rzec ie (Jlexura tertia) znajduje się poniżej i odpowiada wyżej wspomnianej krzywiźnie miednicznej. Moczowód nie wytwarza tu załamania i słabym łukiem podąża do pęcherza.

Podobne prace

Do góry