Ocena brak

Kształt łuku zębowego, kierunek i zwarcie zębów

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Szereg zębów, zarówno górnych jak i dolnych, ustawiony jest w linii łukowatej. Łuk zębów dolnych tworzy krzywą zbliżoną do paraboli, górnych — do połowy elipsy. Ponieważ zęby górne i dolne są różnego kształtu i wielkości, powierzchnie i krawędzie żucia jednoimiennych zębów nie przylegają do siebie tymi samymi miejscami, lecz są nieco przesunięte w stosunku do siebie. Wzajemny stosunek zębów szczęki i żuchwy podczas ich zetknięcia się w położeniu nieruchomym nazywamy zwarciem zębów (occlusio dentis), natomiast podczas ruchu (np.żucia) — zgryzem (articulatio dentis). Zgryz jest stanem dynamicznym szczęk, podczas gdy zwarcie jest stanem statycznym.

Zwarcie zębów w warunkach prawidłowych odbywa się w ten sposób, że zęby górne, których oś długa (pionowa) biegnie nieco skośnie na zewnątrz i ku dołowi, wystają na zewnątrz nad dolnymi, których długa oś kieruje się bardziej do wewnątrz i ku górze. Przednie zęby (siekacze i kły) górne przykrywają wiec nieco od przodu zęby dolne; guzki policzkowe pozostałych zębów (tylnych) górnych zachodzą na zewnątrz od odpowiednich guzków zębów dolnych, guzki zaś podniebienne tychże zębów górnych przylegają do bruzdy położonej między guzkami policzkowymi a językowymi zębów dolnych. Taka postać zwarcia występuje najczęściej.

Nie tylko z boku na bok, ale również w kierunku od przodu do tylu oba szeregi zębów są w stosunku do siebie przesunięte. Ponieważ szczególnie siekacze górne są znacznie szersze od dolnych, więc np. górny kiel układa się między kłem dolnym a dolnym pierwszym zębem przcdtrzonowym, stykając się z obu tymi zębami; również górne zęby przedtrzonowe i trzonowe są przesunięte do tyłu; tylko górny ząb mądrości, mniejszy od dolnego, nie wystaje bardziej do tyłu niż dolny. Tak ukształtowane zwarcie zębów powoduje ścisłe przyleganie zębów górnych i dolnych.

Płaszczyzna żucia wszystkich zębów szeregu górnego i dolnego opada w kierunku języka. Wierzchołki korzeni zębów górnych tworzą węższy łuk niż brzegi sieczne i guzki policzkowe. Odwrotnie jest w żuchwie, gdzie brzegi sieczne i guzki policzkowe tworzą łuk węższy niż wierzchołki korzeni.

Podobne prace

Do góry