Ocena brak

Kształt i położenie gruczołu nadnerczowego

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Kształt i położenie. Nadnercze spoczywa na górnym końcu nerki po jego stronic przedniej i przyśrodkowej w obrębie torebki tłuszczowej nerki . Spłaszczone ciało narządu ma większą powierzchnię przednią (facies anterior) oraz mniejszą powierzchnię tylną (facies posterior), przedzielone brzegiem górnym i przyśrodkowym; podstawa, czyli powierzchnia nerkowa (facies renalis), odpowiednio do kształtu końca górnego nerki jest wklęsła. Nadnercze prawe jest bardziej trójkątne, ma wiec spłaszczony wierzchołek (apex); natomiast nadneicze lewe jest bardziej wydłużone, kształtu mniej więcej półksięży-cowatego.

Położenie nadnercza uwarunkowane jest jego stosunkiem do górnego końca nerki, przy czym jest ono osobniczo zmienne oraz często nieco różne po stronie prawej i lewej. Nadnercze może być położone 1) wysoko, spoczywając prawie wyłącznie na górnym biegunie nerki; jest to położenie płodowe, które u dorosłego zachowuje się rzadko. W odróżnieniu od niego możemy mówić o położeniu 2) niskim; w położeniu tym nadnercze przylega do brzegu przyśrodkowego nerki, powyżej jej korzenia naczyniowego; często jest to zwykłe położenie nadnercza lewego. Trzeci typ stanowi położenie 3) pośrednie między wysokim a niskim, w którym nadnercze przyjmuje położenie górno--przyśrodkowe w stosunku do odpowiedniego brzegu nerki. Często zachowuje je nadnercze prawe. Pomimo wyższego położenia nerki lewej półksiężycowate nadnercze lewe nieznacznie tylko zachodzi wyżej niż trójkątne nadnercze prawe, którego wierzchołek przekracza koniec kręgowy 11 żebra. W zasadzie zarówno po stronie prawej  jak i lewej powierzchnia nerkowa nadnercza sięga prawie do wTięki nerki, podczas kiedy jej koniec boczny nie przekracza bieguna górnego.

Podobne prace

Do góry