Ocena brak

Kształcenie wielostronne

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- podstawy kształcenie wielostronnego: psychologiczne i dydaktyczne

Wielostronność nauczania wyraża się w stosowaniu różnorodnych form pracy uczniów i domaga się szerokiego wprowadzenia pracy grupowej do procesów uczenia się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Wielostronne kształcenie to złożony proces rozwoju dziecka, człowieka, dokonujący się pod wpływem kształcenia, i to nie tylko szkolnego nauczania. W aspekcie psychologicznym: dziecko rozwija się, a z punktu widzenia dydaktycznego łatwiej przyswaja wiedzę.  

- charakterystyka szczegółowych dróg uczenia się W celu ukazania dziecku scalonego obrazu świata i wszechstronnego rozwoju osobowości, integruje cztery drogi uczenia się (przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie).

Przyswajanie wiedzy, to zapoznanie się z danymi treściami, przy pomocy odpowiednich metod i środków bądź w obecności nauczyciela, bądź podczas pracy samodzielnej, odkrywanie to przypadkowe bądź celowe zapoznanie się z wiedzą, z którą dotąd nie miało się do czynienia, przeżywanie to nauka przez identyfikowanie się np. z danym bohaterem i dzięki temu przyswajanie jakieś wiedzy, a działanie to nauka przez uczestnictwo w sytuacji dydaktycznej.

- przykłady lekcji opartych na poszczególnych drogach uczenia się

I. Przyswajanie wiedzy podczas wykładu.

II. Nauka podczas odkrywania właściwości wody podczas eksperymentów.

III. Nauka podczas przeżywania postępowania bohatera filmu.

IV. Nauka podczas lekcji pomocy innym.

Podobne prace

Do góry