Ocena brak

Kszatł nerki

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Nerka (ren; nefros) ma charakterystyczny kształt przypominający ziarno fasoli. Na nerce odróżniamy dwie powierzchnie, przednią i tylną (facies anterior et posterior), brzeg boczny (margo lateralis) — wypukły i brzeg przyśrodkowy (margo medialis) — wklęsły w swej części środkowej oraz dwa zaokrąglone końce, górny i dolny (extremitas superior et in/erior), zwane nieraz biegunami nerki. Powierzchnia przednia jest na ogół silniej wypukła, tylna bardziej spłaszczona. Koniec górny jest szerszy i cieńszy, dolny — węższy i grubszy. Brzeg boczny jest regularny; przyśrodkowy— przerwany wnęką nerkową (hilus renalis) w swej części środkowej. Wnęka jest to podłużne i głęboko wcinające się wgłębienie ograniczone dwiema wypukłymi wargami, z których przednia jest krótsza i silniej wy-puklona u dołu, tylna — dłuższa i silniej wypuklona u góry. Do wnęki wchodzi tętnica nerkowa oraz nerwy, zaś żyła nerkowa i moczowód oraz naczynia limfatyczne wychodzą z wnęki. Twory te, głównie tętnica i żyła nerkowa, tworzą korzeń nerki (radix renis). Wnęka przedłuża się w głęboką szczelinę— zatokę nerkową położoną wewnątrz nerki przebiegającą podłużnie.

Zatoka nerkowa (sinus renalis) wypełniona tkanką tłuszczową, która łączy się z torebką tłuszczową obejmującą nerkę, zawiera liczne gałęzie naczyń nerkowych i nerwów oraz początkowe odcinki narządów wyprowadzających mocz — kielichy i miedniczkę nerkową. Po usunięciu tych narządów zatoka występuje w postaci przestrzeni silnie spłaszczonej od przodu do tyłu, nieckowa to objętej miąższem nerki.

Podobne prace

Do góry