Ocena brak

KSANTOPROTEINOWA REAKCJA

Autor /IdaD Dodano /25.07.2013

Jedna z metod jakościowej analizy aminokwasów, reakcja chemiczna służąca do wykrywania obecności aminokwasów aromatycznych w badanej próbce.

Po dodaniu do roztworu białka stężonego kwasu azotowego (HN03), a następnie ogrzaniu tego roztworu, aminokwasy aromatyczne wchodzące w skład badanego białka ulegają reakcji nitrowania.

Produktami tej reakcji są zabarwione na żółto związki, które po dodaniu stężonego wodorotlenku sodu - NaOH (zalkalizowaniu) zyskują ciemniejsze zabarwienie żółtopomarańczowe.

Podobne prace

Do góry