Ocena brak

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w obrębie kośćca wszak dobrze nam są znane, np. asymetria podstawy czaszki, kości krzyżowej, poszczególnych kręgów czy wyrostków kolczystych. U normalnego noworodka i paroletnich dzieci brak jeszcze krzywizn czołowych; rozwijają się one dopiero później, przeważnie w czasie gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły (między 7 a 10 rokiem życia). Z tego powodu niektórzy autorzy powątpiewają o istnieniu prawidłowej fizjologicznej skoliozy. Najczęściej (w 52%) występuje skrzywienie boczne części piersiowej wypukłością skierowane na prawo, przeważnie na wysokości trzeciego — szóstego kręgu. Często łączy się ono ze skrzywieniem bocznym części lędźwiowej, wypukłością skierowanym w stronę lewą. Krzywizna piersiowa lewostronna występuje tylko w 16%. Przyczyny tak częstej skoliozy piersiowej prawostronnej nie są ustalone. Niektórzy autorzy tłumaczą ją większą masą lewej połowy czaszki i lewej półkuli mózgu, inni większą długością kończyny dolnej lewej i wskutek tego ukośnym ustawieniem miednicy. Również ucisk tętnienia aorty po stronie lewej na trzeci — szósty kręg piersiowy (im-pressio aortica*) uważany był za przyczynę prawostronnej skoliozy, choć w odwrotnym położeniu trzew (situs inversus) prawostronna skolioza występuje prawie tak samo często jak lewostronna. Liczni autorzy (m.in. Bichat) uważają, że praworęczność jest przyczyną występowania prawej skoliozy piersiowej; przemawiałoby za tym także to, że w przypadkach leworęczności stwierdzono skoliozę lewą.

Również w skoliozach mogą występować kombinacje krzywizn, tak jak to stale widzimy w krzywiznach pośrodkowych. Widzieliśmy, że lewostronnie wypukła skolioza lędźwiowa (np. z powodu dłuższej kończyny dolnej lewej) łączy się najczęściej z prawostronnie wypukłą skoliozą piersiową. Są to krzywizny kompensacyjne i kombinacja taka powstaje ze względów statycznych. Skolioza piersiowa może się też łączyć z kompensacyjną skoliozą drugostronną szyi. Tutaj jednak względy nie statyczne, ale ortooptyczne są przyczyną jej powstania.

Nienormalnie silne pośrodkowe i czołowe krzywizny kręgosłupa mogą prowadzić do wytworzenia garbu (kyphoskoliosis). Przyczyny powstania garbu są bardzo różnorodne, np. wrodzone czy w następstwie krzywicy i innych chorób, czy też wskutek wadliwej pozycji siedzącej itp. Określenia kyphosis, lordosis w zasadzie odnoszą się do nienormalnie silnych skrzywień, jednak ze względu na ich wyrazistość anatomia prawidłowa zapożyczyła je sobie dla określenia krzywizn prawidłowych.

Podobne prace

Do góry