Ocena brak

Krzywa podaży

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011

Charakterystyka

Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.


W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.


Interpretacja krzywej podaży

Wraz ze wzrostem cen, producenci widząc możliwość zysku, zwiększają produkcję, zwiększając jednocześnie łączną podaż. Wyższa cena jest zachętą do zwiększenia produkcji, przy niezmienionych warunkach. Istnieje zależność pomiędzy podażą a ceną. U podstaw tej zasady leżą trzy następujące czynniki:

  • kiedy przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, często po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji koszty zaczynają wzrastać coraz szybciej,
  • im wyższa jest cena danego dobra, tym bardziej opłacalna staje się jego produkcja, przedsiębiorstwa mają motywacje do zwiększenia jego produkcji i zmniejszenia produkcji dóbr mniej opłacalnych,
  • jeżeli cena danego dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, produkcje jego będą podejmować nowe przedsiębiorstwa, a to wywoła wzrost podaży rynkowej.
Pierwsze dwa czynniki wpływają na podaż w krótkim okresie, trzeci natomiast działa w długim okresie.</div>Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie, tzn. w miarę wzrostu ceny wielkość podaży rośnie. Inne czynniki określającą krzywą podaży to: dostępna dla wytwórców technika, produkcji (praca, maszyny i urządzenia, energia, surowce) oraz interwencja państwa.


Jakakolwiek natychmiastowa zmiana ceny tych czynników, wywoła przesunięcie krzywej podaży, oznaczające zmianę ilości dóbr, jaką producenci są skłonni dostarczyć przy każdym poziomie ceny. Gdy jeden z czynników produkcji drożeje, znajdzie to odzwierciedlenie w przesunięciu krzywej podaży na lewo od układu współrzędnych. Następuje wtedy gdy wzrost ceny i spadek wielkości sprzedaży. Odwrotnie jest przy przesunięciu krzywej podaży w prawo. Jeden z czynników produkcji "potaniał", co spowodowało zwiększenie produkcji i obniżenie ceny danego dobra.


podaży.png<BR>

Rys.1. Krzywa podaży


Bibliografia:

Podobne prace

Do góry