Ocena brak

Krzywa Lorenza

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

praca w formacie pdf Krzywa Lorenza

Transkrypt

Nierówności w dochodzie lub konsumpcji w wybranych krajach
Miary nierówności

Kraj (rok)

Najbied.
10%

Najbied.
20%

Najbog.
20%

Najbog.
10%

Najbog.
10%
/najbied.
10%

Najbog.
20%
/najbied.
20%

Gini
index

Norwegia
(2000) K

3,9

9,5

37,2

23,4

06,1

03,9

25,8

Kanada
(1998) K

2,5

7,0

40,4

25,0

10,0

05,8

33,1

Szwecja
(2000) K

3,6

9,1

36,6

22,2

06,2

04,0

25,0

USA
(2000) K

1,9

5,4

45,8

29,9

15,9

08,4

40,8

W. Bryt.
(1999) K

2,1

6,1

44,0

28,5

13,8

07,2

36,0

RFN
(2000) K

3,2

8,5

36,9

22,1

06,9

04,3

28,3

Polska
(2002) D

3,1

7,6

41,9

26,7

08,6

05,5

34,1

Węgry
(2002) D

5,0

9,5

36,5

22,2

05,5

03,8

26,9

Meksyk
(2000) D

1,0

3,1

59,1

43,1

45,0

19,3

54,6

Rosja
(2002) D

3,3

8,2

39,3

23,8

07,1

04,8

31,0

Brazylia
(2001) K

0,7

2,4

63,2

46,9

68,0

26,4

59,3

Namibia
(1993) K

0,5

Skumulowany udział w dochodzie (w %)

Udział w dochodzie (D) lub konsumpcji (K)

Krzywa Lorenza

Skumulowany udział osób w populacji (w %)
W przypadku, gdy dochód jest rozdzielony idealnie równo, krzywa Lorenza jest
prostą diagonalną (45o – linia równego podziału).
Im dalej od przekątnej, tym rozdział dochodu mniej równy.
Współczynnik Giniego G . Pomnożony przez 100 daje indeks Giniego.
Im bliżej jedności, tym dochód jest rozłożony mniej równomiernie.

1,4

78,7

64,5

128,8

56,1

70,7

United Nations Development Programme, Human Development Report 2005, s. 269-272, (http://hdr.undp.org/reports/global/2005).

Indeks Giniego (G) przyjmuje wartości z przedziału . Zero oznacza idealnie równy
rozkład dochodów, 1 całkowicie nierówny.
Wskaźnik dobrobytu Sena: Wd = dochód per capita x (1-G)

PKB per capita = 5 000 $

PKB per capita = 6 000 $

G = 0,3

G = 0,45

Wd = 5 000 $ x (1 – 0,3) = 3 500

Wd = 6 000 $ x (1 – 0,45) = 3 300

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

G=

A
A+ B

PKB nie uwzględnia:
• działalności gospodarczej gospodarstw domowych, które wytwarzają ważne
dla poziomu życia produkty i usługi,
• czasu wolnego,
• amortyzacji trwałych dóbr konsumpcyjnych,
• dysproporcji między grupami społecznymi i regionami (w wysokości
dochodu, udziału w życiu społecznym i kulturalnym oraz w zaopatrzeniu w
produkty i usługi).
Indeks HDI (Human Development Index)
1. Przeciętna długość trwania życia
2. Osiągnięcia edukacyjne:
• alfabetyzm (stopień piśmienności dorosłych) (waga = 2/3)
• skolaryzacja (średni okres edukacji) (waga = 1/3)
3. PKB per capita
Klasyfikacja krajów:
Słabo rozwinięte i zacofane

0,0 < HDI < 0,5

Średnio rozwinięte

0,5 ≤ HDI ≤ 0,799

Wysoko rozwinięte

0,8 ≤ HDI ≤ 1

Miejsce (2003)
001
002
003
006
010
020
036
062
145
153
177

Kraj
Norwegia
Islandia
Australia
Szwecja
USA
Niemcy
Polska
Rosja
Zimbabwe
Haiti
Niger

Wartość HDI
0,963
0,956
0,955
0,949
0,944
0,930
0,858
0,795
0,505
0,475
0,281

United Nations Development Programme, Human Development Report 2005, s.220,
(http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.pdf).

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Podobne prace

Do góry