Ocena brak

Krzewistość

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013

Zdolność krzewienia się roślin.Wyróżnia się k.:

1) ogólną – całkowita liczbaźdźbeł wytworzona przez jedną roślinę zbożową;

2) produkcyjną – liczba źdźbeł dającychkwiatostany z ziarnem;

3) nieprodukcyjną –liczba źdźbeł nie dających kwiatostany z ziarnem(niedogony).

W praktyce pełne wykorzystaniezdolności zbóż do krzewienia jest niecelowe,gdyż pędy II rzędu są mniej produktywneo 5–10%, a pędy III rzędu o 10–15% iwięcej od pędu gł.

Również niekorzystnym skutkiem zbyt silnego krzewienia jest nierównomierne dojrzewanie. Naturalną największąk. posiada jęczmień i żyto, a najmniejsząowies. W ramach gatunku bardziej krzewią sięformy ozime niż jare. Stopień krzewienia sięzbóż ozimych w jesieni zależy od terminusiewu. Wczesny siew, np. pszenicy ozimej ikorzystny przebieg pogody sprzyja równieżsilnemu rozkrzewieniu się tego gatunku wjesieni.

Stopień k. zależy także od gęstościsiewu, dostępności skł. pok. i wody, a także od właściwości odmianowych. W warunkachłagodnej zimy postępuje krzewienie się żytaozimego, co może sprzyjać bujnemu, a nawetnadmiernemu wzrostowi roślin i ich wyprzeniu.Umiarkowana temp. powietrza na wiosnępowoduje wydłużenie się okresu krzewienia,natomiast gwałtowny jej wzrost w tym okresieprowadzi do szybkiego przejścia do fazy strzelaniaw źdźbło. W takich warunkach następujeobniżenie plonów.

Podobne prace

Do góry