Ocena brak

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

POLITYKA MIEJSKA - stosunkowo nowy obszar badań socjologii i aktywności w miastach. Po '90 roku. Przełom przywrócił autonomię miastom - aktywność endogeniczna. (reforma samorządu, nadanie miastom i gminom szerokich uprawnień).

Rola i znaczenie polityki miejskiej w okresie przemian ustrojowych - strategie wzrostowe, priorytety rozwoju, władza tzw. Straż pożarna w przypadku problemu. W dużych miastach strategia określona. Np. Rzeszów - dążenie do rozwoju funkcji ponadlokalnych, np. Uniwersytet i inne instytucje publiczne to gwarantuje miastom i regionom pewną autonomię, a tą należy rozwijać.

Historia realizacji polityki miejskiej na przykładzie Ameryki 2 okresy;

- era federalnego aktywizmu, lata '60, '70, czyli bezpośredniej interwencji federalnej administracji w rozwiązywanie materialnych i społecznych problemów dużych miast. Odpowiedzialność spoczywająca na władzy publicznej.

- założenia nowego federalizmu - zmniejszanie się zakresu interwencji rządu federalnego. Budowa mieszkań komunalnych. Tworzenie stref przedsiębiorczości.

PROGRAM ODNOWA MIAST - ogólnonarodowy, 1973, największy pod względem zasięgu program całej historii polityki w USA.

Odniesienie do POLSKI - u nas też inwestycje centralne finansowane z budżetu, formy polityki regionalnej, wyrównywanie szans, gwałtowna polaryzacja.

Cele programu - wyeliminowanie starego budownictwa, ożywienie ekonomiczne miejskich śródmieść, budowa nowoczesnych i wygodnych mieszkań, zredukowanie segregacji rasowej w miejscu zamieszkania. Odnowa miast zakładała likwidację niezdrowej tkanki slumsów ze śródmieść oraz zmianę wyglądu śródmiejskich dzielnic. Wyburzanie starej i odbudowa nowej substancji mieszkaniowej. Efekty programu - połowiczne - chodziło o poprawę warunków mieszkaniowych najuboższej ludności a stało się wręcz odwrotnie. Skutki niepożądane - zamiast dużej liczby tanich mieszkań - zabudowa biurowa i usługowa, nowoczesna (Berlin). Nie odnowa lecz usunięcie murzyńskich społeczności z miast centralnych. Skutki pozytywne - inwestycje w centrach miast równoważyły konkurencję.

Konsekwencje odnowy miast - powstanie PROGRAMU WOJNA Z BIEDĄ – 1964 Założenia - zidentyfikowanie w poszczególnych miastach obszarów szczególnego zaniedbania i niedorozwoju ekonomicznego oraz wykrycie barier uniemożliwiających ludziom o niskich dochodach korzystania z profitów gospodarczych. Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

Podobne prace

Do góry