Ocena brak

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Niemcy po zjednoczeniu

Autor /Pecislaw Dodano /09.05.2012

 

Podział Europy został definitywnie zlikwidowany. Niemcy stały się 80-milio-nowym mocarstwem. A landy wschodnie, powstałe na terenie byłej NRD, stały się terenem masowego bezrobocia i zastoju. Ożyły w nich na tym tle tendencje neofaszystowskie, rasizm i antysemityzm. Równocześnie jednak - ze szkodą dla rozwoju landów zachodnich (wyraźnie zahamowanego w latach 1991-2) -napłynęły do byłej NRD olbrzymie kapitały.

Obserwowane w tej części Niemiec przemiany, zachodzące w błyskawicznym tempie, każą sądzić, że w ciągu paru lat przełamane zostaną wszelkie trudności, związane z nagłym i nie przygotowa­nym zjednoczeniem Niemiec. Oznaczać to może równocześnie, że te siły, które procesu zjednoczeniowego nie uważają za zakończony, mogą zdobyć w Niem­czech znacznie większe niż obecnie poparcie społeczne.

W landach wschodnich podobnie jak (nie na tę jednak skalę) w Czechosłowacji przeprowadzono już w 1990-1991 roku radykalną dekomunizację w większości sfer życia publiczne­go. Była ona ułatwiona posiadaniem ogromnych nadwyżek wykwalifikowanych kadr w zachodniej części Niemiec.

Do góry