Ocena brak

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwowego

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Po śmierci Mieszka II w 1034r. trudności wewnętrzne doprowadziły do załamania, aparatu państwowego, władzę objęli możni po Mieszku Rychezy i jego następcy Kazimierza. Przeciwko możnym i kościołowi wybucha bunt ludowy w Wielkopolsce a główną przyczyną był ciężar świadczeń na rzecz państwa. Osłabienie władzy doprowadziło do przejściowej utraty niektórych terytoriów: na Mazowszu powstaje oddzielne państewko, którego władzą zostaje Miecław dawny urzędnik Mieszka II.

Oderwało się również Pomorze gdzie rządzili lokalni władcy. Podbój sąsiednich plemion przez władców polan doprowadził do powstania dużego państwa ale nie zlikwidował różnic między poszczególnymi ziemiami. Lokalni możni, którzy po przymusem uznawali władzę książąt polańskich, skorzystali z okazji aby się usamodzielnić, dlatego też państwo Miecława i księstewka pomorskie w nowych warunkach były odtworzonymi państewkami plemiennymi.

Podobne prace

Do góry