Ocena brak

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły Niemcom a Grody Czerwieńskie Rusi. W rękach czeskich pozostały Morawy a w węgierskich Słowacja.

b) Wewnętrzna

Państwo pierwszych Piastów było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Zdobycze terytorialne przynosiły korzyści i zaszczyty księciu, jego dworowi i drużynie, a dla reszty społeczeństwa były ciężarem. Nie znikły przeszkody naturalne, puszcze lub bagna, które oddzielały siedziby plemion polskich. Poczucie bezpieczeństwa przekreślał fakt bezustannych wojen toczonych ze zmiennym szczęściem. Naturalna gospodarka oznaczała brak handlu między poszczególnymi regionami nie prowadziła do powstania więzi między nimi.

Dodatkowo konflik między przedstawicielami dynastii doprowadził do tego, że Mieszko musiał uciekać z kraju a władze przejął jego brat Bezprym, który oddał insygnia koronacyjne cesarzowi, rezygnując tym samym z samodzielności politycznej. Mieszko po powrocie do kraju nie odzyskał już korony i musiał się zgodzić na przejściowy podział kraju.

Podobne prace

Do góry