Ocena brak

Kryzys ekonomiczny w Polsce

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Pierwsze oznaki chaosu w 1928 - rząd zezwolił na swobodny, niekontrolowany wywóz kapitału z Polski. 1929 - krach gospodarczy - spadek produkcji przemysłowej, rolniczej, spadek rezerw dewizowych i kruszcowych, wielka inflacja. W Polsce kryzys był głębszy w rolnictwie, spowodowany zacofaniem i niedoinwestowaniem. Kryzys w przemyśle był mniejszy - już od dawna stosowano zasady interwencjonalizmu państwowego, później go tylko zwiększono. Przemysł zbrojeniowy nie ucierpiał. Największym i najwydatniejszym portem w Polsce był port w Gdyni. Od 1929 - 1930 kapitaliści próbowali ratować kraj przez kartelizację - nic z tego. Autorem pomysłu na ratowanie gospodarki był Kwiatkowski:

a) ratować gospodarkę kiedy kryzys wygasa,

b) na nowo tworzyć gospodarkę,

c) centralne planowanie,

d) proces ten ma odbyć się siłami wewnętrznymi,

e) brać pożyczki z kraju i zagranicy.

W 1936 Kwiatkowski przedstawił projekt 4-letniego planu rozwoju gospodarki:

a) rozwój przemysłu zbrojeniowego,

b) wydobycie surowców,

c) rozwój energetyki.

Plan ten został zrealizowany w ciągu 2 lat. Nowy plan - 15-letni na 5 trzylatek, w każdym z tych 3-letnich odcinków inna gałąź:

a) przemysł zbrojeniowy,

b) komunikacja,

c) rolnictwo,

d) przemysł motoryzacyjny,

e) 3-letni okres wyrównujący.

W 1939 wszedł w życie pierwszy z tych odcinków. Jednak nie było szans na zrealizowanie planu - wybuch wojny. Wielkim osiągnięciem Kwiatkowskiego był stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego COP:

- tania siła robocza,

- dobre miejsce strategiczne - widły Wisły i Sanu, od południa góry

a) ogromne pieniądze poszły na przemysł zbrojeniowy,

- polskie myśliwce,

- karabiny przeciwpancerne,

- działa przeciwpancerne,

Mimo tej doskonałości plan odbywał się wielkimi kosztami. Warszawa, okolice i Lublin - silne ośrodki przemysłowe.

Podobne prace

Do góry