Ocena brak

Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

1. Konwencjonalne koncepcje nierówności społ. odnoszą się do struktury społ. narodu

2. Nierówność społ. była postrzegana jako struktura wertykalna (nie dawało się opisać nierówności społ., których nie dało się ułożyć na jednej skali rangowej)

3. Oparcie rozumienia nierówności społ. na różnicach wynikających z porządku pracy

Społ. przem. – pracujące  

.................... nietaśmowa produkcja

.................... org. prod. przem. na zasadzie specjalizacji

Hradilśrodowiska społeczne” (trwałe podziały):góruje społ. perspektywicznością

Układ dwóch zmiennych:

- wysokość dochodów (jak w podziałach klasowych)

- obecność lub brak tendencji do modernizowania. Faworyzowanie zmiany lub tradycji.

7 środowisk społecznych:

- wyższe konserwatywne

- drobne burżuazyjne

- tradycyjne, robotnicze

- technokratyczne – liberalne

- wspinaczy społ. awansujących

- alternatywno – lewicowe

- hedonistyczne

Proporcja jest charakterystyczna dla określonych społeczeństw.

Kolejny sposób przezwyciężenia ograniczoności koncepcji struktury klasowej:

Koncepcja ustrukturalizowanego pola nierówności społ. Uwypukla jednoczesne występowanie korporacyjnych aktorów na tym polu.

Centralny krąg pola – kapitalistyczny rynek pracy

Aktorzy: - organizacja pracodawców

- związki zawodowe

- aparat państwowy

- ew. ruch kobiecy

Konflikty w obrębie pola nier. społ. są wyznaczone tylko przez sprzeczność interesów pracodawcó i pracobiorców.

Sprzeczności:

I. Sprzeczność pomiędzy nowoczesnymi i tradycyjnymi gałęziami gosp.

II. Istnienie gałęzi subsydiowanych (..... stali, budownictwo, górnictwo)

III. Istnienie sektora zatrudnienia publicznego (kraje UE ok. 20 % zatr. ludn.)

IV. Istnienie kategorii ludzi utrzymujących się z samozatrudnienia

V. Istnienie dochodów pochodzących z redystrybucji (tranfer doch. nar.)

VI. Wykorzystanie w funkcjonowaniu gospodarki zależności osobistych

Do góry