Ocena brak

Krytyka strukturalizmu

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Zdaniem krytyków strukturalizm lekceważy podmiotowość i intencje aktora politycznego. Sprowadza te kategorie do roli epifenomenu sił i procesów stojących ponad jednostką.

Specyfika struktur społecznych polega na tym, że są one produktem wcześniejszej zamierzonej lub niezamierzonej aktywności człowieka. Zostawiają jednostkom określoną swobodę wyboru- nie stanowią „żelaznej klatki” która pozbawia jednostkę (w pewnych granicach) możliwości wyboru. . Każda struktura dysponując zasobem sankcji ma władzę nad jednostką, ale rzadko jest to władza absolutna zmuszająca do całkowitego podporządkowania. Struktura społeczna/ polityczna zakreśla dość szerokie granice, w których jednostka posiada możliwości swobodnego działania i realizacji swoich celów.

Podobne prace

Do góry