Ocena brak

„Krytyka praktycznego rozumu” koncepcje etyczne Kanta

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

Żeby Bóg mógł pojawić się jako podmiot moralny, konieczne jest przyjęcie że:

 1. Postulaty praktycznego rozumu

  ożliwa jest wolność;

 2. Dusza ludzka jest nieśmiertelna;

 3. Istnieje Bóg;

 • nie wiemy czy jest to prawda, ale naszym obowiązkiem jest założyć, że tak jest – są to postulaty praktycznego rozumu.

 • Tylko przy założeniu nieśmiertelności Duszy, można mówić o efektywnym postępie jednostki ludzkiej;

 • Tylko wtedy, gdy Bóg istnieje można uzasadnić obiektywność podziału na dobro i zło i perspektywę triumfu dobra;

 • Z punktu widzenia moralności, jedynym dobrem bezwzględnym jest dobra wola.

 • Dobra wola, tzn. wola spełniająca obowiązek polegający na podporządkowaniu się prawu powszechnemu, które głosi:

wersja formalna:

 1. Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym (wybierz tak, jak chciałbyś, aby w danej chwili wszyscy tak wybrali – imperatyw kategoryczny)

wersja treściowa:

 1. Postępuj zawsze tak, żebyś człowieczeństwa innego nie traktował wyłącznie jako środek, ale zawsze również jako cel.

Rzeczywistość ulegała w koncepcji Kanta radykalnemu rozpołowieniu na dwa zasadniczo odmienne światy:

 1. determinowany świat zjawisk

 2. postulowany, jako umożliwiający wolność świat bytu samego w sobie.

Do góry