Ocena brak

KRYTYKA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Po okresie zachwytów nad „nową formą konkurencji”, jak nazywa się niekiedy alianse, w literaturze pojawia się coraz więcej opinii krytycznych, wskazujących na pułapki i niebezpieczeństwa podejmowania współpracy ze swoimi konkurentami. Wątpliwości te pojawiły się w okresie eksplozji aliansów międzynarodowych, szczególnie zawieranych przez korporacje amerykańskie i zachodnie z firmami japońskimi i koreańskimi. Zauważono, że niezależnie od tego, co stanowią umowy między przedsiębiorstwami i statuty spółek podział korzyści nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami partnerów, a skutkiem aliansu jest umocnienie się na rynku tylko jednego z partnerów. W przypadku zawierania aliansów między przedsiębiorstwami jednego kraju skutki nierównych korzyści nie miały większego znaczenia. Można nawet stwierdzić, że było to zjawisko korzystne, gdyż umacniało sprytniejszego, silniejszego partnera. Natomiast w przypadku aliansu międzynarodowego problem ma inny wymiar. Duża liczba niekorzystnie zawieranych aliansów zagranicznych może przyczynić się do pogorszenia pozycji gospodarczej danego kraju, utraty rynku, osłabienia obronności, odpływu kapitału itp. Staje się zatem nie tylko problemem gospodarczym ale i politycznym. Z tego powodu politycy i rządy starają się interweniować, jeżeli międzynarodowy alians grozi naruszeniem interesów państwa.

Niebezpieczeństwo zdominowania jednego z uczestników aliansu przez drugiego i nierównego podziału korzyści może wynikać z wielu czynników: z intencji uczestników, celu i formy aliansu, potencjałów uczestników, a wreszcie z wpływu otoczenia konkurencyjnego i globalnego. Można przypuszczać, że już w momencie zawierania aliansu uczestnicy mogą mieć odmienne strategie postępowania wobec siebie. Są tu dwie możliwości: alianci zawieszają konkurencję na czas trwania aliansu do osłabienia partnera-konkurenta. Oczywiście przyjęcie tej drugiej strategii przez jednego lub wszystkich uczestników aliansu może być źródłem nieporozumień we współpracy i doprowadzić do nierównych korzyści.

 

Podobne prace

Do góry