Ocena brak

Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

Autor /Alek Dodano /20.07.2011

Po ostrej fali krytyki zainteresowanie teorią modernizacji zmalało i odrodziło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był szczególnie istotny dla badaczy i teoretyków zmiany społeczno-politycznej. Doszło do globalizacji gospodarki kapitalistycznej i erozji i upadku systemów realnego socjalizmu. Do tego doszło do europeizacji systemów prawnych i administracyjnych państw należących do UE.

Teoria modernizacyjna została wzbogacona przez wpływ badań komparatystycznych nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami demokracji i demokratyzacji w różnych krajach. Hipotezy teoretyczne zaczęto badać na przykładzie krajów demokratycznych, w których wcześniej istniał system autorytarny.

Podobne prace

Do góry