Ocena brak

Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

Autor /Alek Dodano /20.07.2011

Francis Fukuyama przyjął jako podstawę i jednocześnie przypomniał teorię modernizacji w swojej pracy Koniec historii. Fukuyama twierdzi, że technologia nieustannie prowadzi w kierunku rynkowych form zarządzania gospodarką. Jego zdaniem istnieje, empirycznie stwierdzona, „niezwykle silna korelacja” między wysokim poziomem rozwoju industrialnego a stabilną demokracją.

Natomiast inny badacze starali się ustalić bardziej operacyjną definicję modernizacji i opisać naturę związków zachodzących między demokracją polityczną a różnymi elementami rozwoju społeczno-ekonomicznego. R.Dahl wyraził 3 typy cech mających dodatni związek z demokracją: nowoczesność, dynamikę i pluralizm. Nowoczesność oznacza „wysoki poziom zamożności i dochodów, konsumpcji, edukacji, urbanizacji”. Dynamizm mierzony jest „stopą wzrostu ekonomicznego i konsumpcji”, a pluralizm oznacza „ istnienie wielu stosunkowo niezależnych grup, stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów”. Jego zdaniem modern dynamic pluralist (MDP) (połączenie owych 3 cech) występuje w społeczeństwach najbardziej odpowiednich dla demokratycznych systemów politycznych.

Społeczeństwo rządzone autorytatywnie może nabyć syndrom MDP, co będzie generować oddolną presję- społeczną, ekonomiczną, kulturową, psychologiczną i polityczną- wpłynie na domaganie się praw, swobód obywatelskich itp. A władza może to tłumić tylko do pewnego momentu i po tym momencie może dojść do zmiany ustrojowej.

Wielu badaczy, po analizie procesów z lat 80siątych i 90siątych, dokonało rewizji teorii modernizacji i odwróciło sekwencje przyczyn i skutków w procesie zmiany. Pierwszoplanowe znaczenie zaczęto przypisywać zmianie politycznej, traktowanej jako czynnik lub warunek do zmiany społeczno-ekonomicznej(wcześniej był to czynnik kulturowy). Socjocentryczna kategoria „rozwoju politycznego” ustąpiła miejsca kategorii „polityki rozwoju”. Pojęcie to skierowało uwagę na „rolę polityki, władzy i państwa, jako aktywnych podmiotów lub warunków rozwoju zamiast widzenia w nich pasywnego przedmiotu zmian”.

Dwóch zagadnień nie znalazłam w żadnej literaturze, więc napisze to, co uważam na podstawie przeczytanych tekstów.

Podobne prace

Do góry