Ocena brak

Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Forma prawna przedsiębiorstwa określa w istocie rzeczy formę własności i nierozerwalnie z nią związane z nią formy odpowiedzialności oraz organizację zarządzania ze względu na ten nierozerwalny związek stosuje się pojęcie forma organizacyjno-prawna. Oznacza ona prawne podstawy przedsiębiorstwa do których dostosowana winna być cała organizacja, zarządzanie, reguluje stosunki prawne i formy organizacyjne nadrzędności, podrzędności oraz wzajemnych powiązań zarówno wewnątrz jak i w jego stosunkach zewnętrznych z otoczeniem.

Każda z form posiada szereg cech charakterystycznych, które przedsiębiorstwo musi przy wyborze formy wnikliwie przeanalizować starając się przy tym odpowiedzieć na pytania;

 • czy podjąć działania samodzielnie ,

 • kto będzie odpowiadał za zobowiązania przedsiębiorstwa i w jakim zakresie,

 • jak będzie można uzyskać dawców kapitału własnego,

 • kto powinien mieć prawo decydowania w przedsiębiorstwie,

 • w jaki sposób będzie dzielony zysk,

Dlatego najważniejszymi kryteriami które wymagają szczególnie wnikliwej analizie przy podejmowaniu konstytutywnej decyzji o wyborze lub przekształceniu formy prawnej przedsiębiorstwa są :

 • określenie zasad działalności,

 • uprawnienia decydowania i reprezentowania,

 • zasada podziału zysku i ewentualnego udziału w stratach,

 • możliwości finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa,

 • nakłady związane z określoną formą prawną,

 • obciążenia podatkowe,

 • obowiązek publikowania sprawozdań oraz współdecydowanie pracownicze.

Podobne prace

Do góry