Ocena brak

Kryteria różnicowania ustrojów gospodarczych

Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011

Typy ustrojów:

- liberalne,

- etatystyczne

Ustroje liberalne:

- są gospodarką rynkową (towarowo-pieniężną), w której działa mechanizm rynkowy i podstawowe kategorie ekonomiczne;

- państwo jest „stróżem prawa”, nie ingeruje w życie gospodarcze; ilość czynności gospodarczych nakazanych i zakazanych jest wysoce ograniczona;

- swoboda podejmowania decyzji gospodarczych;

- mamy do czynienia z tzw. ryzykiem konsumenta (podaż > popyt);

- ceny ustalane na rynku;

- pieniądz ma rolę aktywną (można go łatwo wymienić na inny towar);

- występuje konkurencja między podmiotami gospodarczymi;

- dominuje prywatna własność;

- gospodarka otwarta;

- ważny jest sukces jednostki;

Ustroje etatystyczne:

- ingerencja państwa w działalność gospodarczą – dużo czynności nakazanych i zakazanych;

- gospodarka zamknięta;- brak swobody wyboru podmiotu;

- brak konkurencji;

- dominuje rynek producenta;

- dominuje własność państwowa;

- ceny ustalane przez urzędników;

- funkcja bierna pieniądza;

- gospodarka niedoborów (popyt > podaż);

- polityczne zarządzanie państwem i podmiotami gospodarczymi – centralne planowanie i podział zasobów;

Podobne prace

Do góry