Ocena brak

Kryteria pomiaru treści pracy według J.Hackmana i Oldhama

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

J.Hackman wyróżnił pięć wymiarów treści wykonywanych zadań: 

1) Zróżnicowanie umiejętności

2) Samoistność zadania : pełnienie całej funkcji od początku do końca, umożliwiające wykazanie się konkretnym wynikiem. 

3) Znaczenie zadania - zajmowanie się funkcją, która jest ważna dla dobrobytu, bezpieczeństwa, a nawet życia innych.

4) Samodzielność - stopień w jakim dana osoba ma swobodę w pracy

5) Sprzężenie zwrotne - stopień, w jakim dana osoba uzyskuje konkretną  informację

Hackman twierdzi, że im wyższy jest poziom wszystkich pięciu charakterystyk zadań, tym większe jest prawdopodobieństwo, że motywacja  pracownika będzie duża, a on sam doświadczy zadowolenia z pracy.

Podobne prace

Do góry