Ocena brak

KRYTERIA PODZIAŁU SYSTEMU PODATKOWEGO

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Wg. przedmiotu opodatkowania

Podatek przychodowy- opodatkowanie nawiązuje w tych konstrukcjach do zewnętrznych znamion, świadczących o rozmiarach osiąganych przez podatnika dochodów np.: w podatku gruntowym nawiązują do ilości, jakości i rodzaju gruntu. Podatki te skierowane są na źródło z którego płyną wartości pieniężne (podatki przychodowe obciążają źródło z którego płyną wartości pieniężne (np.: przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne) natomiast nie uwzględniają finalnej sytuacji osobistej podatnika. To opodatkowanie wstępne niezależne od tego czy dochód zostanie osiągnięty. Przedmiotem opodatkowania jest obrót albo inne znamiona, które świadczą o rozmiarach osiąganych przez podatnika dochodów. Koszty uzyskania przychodów nie są brane pod uwagę, przyjmuje się jedynie domniemanie uzyskania dochodu. (rolny, leśny). Dochód to różnica między przychodem a kosztami ich uzyskania.

Podatki dochodowe mają charakter osobisty, co oznacza, że przy ich wymiarze brany jest pod uwagę całokształt okoliczności wpływających na opodatkowanie osoby podatnika. Dochodzi do indywidualizacji sytuacji ekonomicznej podatnika. Decyduje ustalenie jaki dochód uzyskał podatnik. Podstawą opodatkowania jest dochód, jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. ( dochodowy od osób prawnych i fizycznych i jego formy ryczałtowe: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany)

Podatki majątkowe nie występują w jednej homogenicznej formie, ich struktura jest złożona, można wśród nich wyróżnić podatki obciążające :

- posiadanie majątku np. podatek od nieruchomości, posiadania psów; występują w postaci podatków osobistych od całości majątku i w postaci podatków obciążających poszczególne dobra majątkowe (mogą być pobierane od całości majątku lub od poszczególnych dóbr majątku)

- przyrost majątku np. podatek od spadków i darowiznobrót majątkiem np. podatek od czynności cywilno prawnych, częściowo opłata skarbowa

- obrót majątkiem np. podatek od czynności cywilno prawnych, częściowo opłata skarbowa

Podatki te pełnią we współczesnych systemach podatkowych uzupełniającą rolę w stosunku do podatku dochodowego.

Podatki od wydatków ( konsumpcyjne) obciążają dochód ( majątek) podatnika w momencie jego wydatkowania. Wyróżnienie tych podatków nie jest jednoznaczne , gdyż podatki mieszczące się w tej grupie jednocześnie można zaliczyć do innych grup. Podatkiem jednoznacznie konsumpcyjnym jest akcyza. Do tej grupy podatków zaliczane są współcześnie :

  • ogólny podatek obrotowy obciążający ogół dóbr i usług

  • specjalne podatki konsumpcyjne obciążające tylko niektóre dobra lub wydatki podatnika .

Ich materialny ciężar ponosi konsument, ale podatnikiem w sensie formalnym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, obciążony z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu (od gier, od towarów i usług, akcyza).

Formalnie adresatem tego podatku jest osoba dostawcy towarów i usług. On jest obciążony ale przerzuca opodatkowanie na nabywcę.

Podobne prace

Do góry