Ocena brak

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Istotą produkcji seryjnej jest wykonywanie wyrobów w kolejnych seriach (partiach) produkcji przy czym serie te mogą być różnej wielkości. Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana. Przy czym powtarzalność ta może być regularna bądź nieregularna. Używa się też określenia produkcji seryjnej ustabilizowanej i produkcji seryjnej nieustabilizowanej. Różnice wielkości uruchamianej serii bywają różne i decydują o charakterze produkcji. Jako kryterium przynależności produkcji do mało, średnio i wielkoseryjnej przyjmuje się często wielkości serii produkcyjnej wyrobu. Po dokładnej analizie okazuje się, że kryterium wielkości serii jest niewystarczające do zakwalifikowania produkcji do mało, średnio i wielkoseryjnej. Określana wielkość serii produkcyjnej wyrobów o tej samej złożoności i pracochłonności jego wykonania. Ta sama liczba wyrobów będzie wyznaczała różną stabilizację produkcji na stanowiskach pracy. Zależnie od wielkości parku maszynowego, który może być postawiony do jej produkcji, a więc od wielkości zakładu możemy określić wielkość patii produkcyjnej oraz wielkość samej produkcji. Za kryterium określania typu produkcji przyjmuje się zmienność robót na stanowiskach pracy wyrażoną liczbą w tzw. detalooperacji w ciągu roku. Liczba detalooperacji zrealizowanych na stanowisku praktycznie określa jego specjalizację produkcyjną. Im jest ona większa tym większa jest zmienność jego produkcji, tym częściej musi być ono przezbrajane i tym niższą ma specjalizację.

Podobne prace

Do góry