Ocena brak

Krystalizacja statusu społecznego (G.Lensky) i jej konsekwencje

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Pojęcie krystalizacji statusu zostało wprowadzone przez Lensky’iego, a do polskiej socjologii przez Wesołowskiego. Wg Lensky’iego w determinowaniu położenia klasowego ludzi, krystalizacja statusu jest osobnym wymiarem, oznacza to, że ludzie różnią się nie tylko poziomem dochodów czy wykształcenia, ale także tym, czy głód na symbole statusu został zaspokojony. Ci których ten głód nie został zaspokojony są to ludzie zaznaczający swoją obecność w życiu społecznym – są to niebezpieczne klasy nie akceptujące swojego położenia klasowego. Wskaźnik krystalizacji statusu ma 4 wymiary: zatrudnienie, dochód, edukacja, przynależność rasowo – etniczna.

Dzięki pojęciu krystalizacji ustala się jakie jest jądro każdego społeczeństwa (charakteryzuje się ono wyższym stopniem spójności statusu). Trzon każdego systemu tworzą osoby których przynależność klasowa jest ustalona i nie budzi wątpliwości. W miarę oddalania się od trzonu, zmniejsza się związek z klasą, powstają klasy – hybrydy, (np.: chłoporobotnicy), albo w ogóle nie ma klas. Z krystalizacją położenia klasowego wiąże się pewna świadomość podziałów klasowych (w trzonie świadomość jest wyraźna, a trzon stanowi środowisko do którego porównują się jednostki). Ludzie, którzy mają nie skrystalizowana pozycję klasową najbardziej uczestniczą w ruchach antysystemowych. W procesach rewolucyjnych biorą udział ludzie już niezadowoleni (odebrano im coś ze wskaźników położenia klasowego), albo jeszcze niezadowoleni (jakiś element położenia poprawił się , ale inne nie)

W Polsce problematyka krystalizacji statusu była związana z industrializacją, i perspektywą zniesienia podziałów klasowych do czego droga wiodła przez dekrystalizację statusu (zanik cech położenia społecznego).

Podobne prace

Do góry