Ocena brak

Kruszel czarny

Autor /Nikodem090 Dodano /30.01.2012

Wygląd: Długość 1,5-3 cm. Samica kruszela czarnego osiąga wraz ze swoim bardzo długim, mniej więcej jak całe ciało, pokładełkiem łączną długość prawie dwa razy większą od długości samca. Ciało ma ubarwienie od ciemnobrązowego do czarnego i jest, jak u prawie wszystkich gatunków z rodziny trzpienni-kowatych, walcowatego kształtu.

Pokładełko jest skomplikowanym narządem, który samica potrafi wbić nawet w twarde drewno na głębokość do 1 cm. W jego skład wchodzą dwa ostre sztylety, które samica stopniowo, na przemian wbija w drewno. Ich końcowe części są piłkowane, a strony wewnętrzne zaopatrzone w małe łopatkowate twory, za pomocą których wydobywany jest na zewnątrz powstający podczas pracy pył drzewny.

Środowisko: bory iglaste.  

Występowanie: Europa, Syberia, płn. Afryka.

Liczebność: pospolity.

Rozród: samice składają jaja pod korą świerków, jodeł i sosen, głównie osłabionych i chorych. Cykl rozwojowy trwa od 3 do 6 lat.

Podobne prace

Do góry