Ocena brak

KRUMMLAUF - nakładka na lufę karabinu

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Niemieckie urządzenie montowane na lufie karabinka MK 43 (przemia­nowanego na MP 43, a potem na StG 44) zakrzywiało tor lotu poci­sku pod kątem 30", co umożliwiało rażenie z ukrycia żołnierzy przeciw­nika na odległość do 850 m. Począt­kowo planowano instalowanie „za­krzywionych luf w karabinach Gewehr 98 i karabinach maszyno­wych MG 34, jednakże zarzuco­no ten pomysł, gdyż Krummlauf uniemożliwiał prowadzenie ognia ciągłego. W 1944 r. zakłady CG. Haenel otrzymały zamówienie na 10 000 tych urządzeń, ale do koń­ca wojny wyprodukowały niewielką liczbę.

Podejmowano próby skon­struowania nakładek na lufę kara­binka StG 44P, zakrzywiających lot pocisku pod kątem 90°. Dzięki temu załogi czołgów mogłyby się bronić przed żołnierzami, którzy znaleźli się w martwym polu ostrzału kara­binów czołgu. Projekt opracowano w pierwszych miesiącach 1945 r. i do końca wojny wytworzono kilkadziesiąt egzemplarzy.

Podobne prace

Do góry