Ocena brak

Krowieńczak księżycoróg

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 1,5-2,4 cm. Czarny, o podłużnie bruzdkowanych pokrywach. Samiec cechuje się obecnością długiego rogu na głowie i charakterystycznymi występami na przedple-czu. Róg samicy jest znacznie krótszy. W środku przedplecza niewielki wzgórek.

Środowisko: pastwiska bydła, ponieważ preferuje krowi nawóz; w końskich odchodach spotykany jest rzadko.

Występowanie: Europa; z południa na północ spotykany coraz rzadziej.  

Liczebność: nie jest pospolity.

Rozród: oboje partnerzy kopią wspólnie pod stertą nawozu głębokie chodniki i obszerne komory, które zapełniają 7-8 gruszkowatego kształtu kulkami nawozu. W każdej komorze rozwija się jedna larwa, która odżywia się zgromadzonymi przez rodziców obfitymi zapasami pokarmu. Jeszcze tego samego lata następuje przepoczwarczenie w opróżnionym z nawozu chodniku. Jesienią poczwarka przeobraża się w postać dojrzałą, pozostaje w ukryciu do następnej wiosny.

Do góry