Ocena brak

Krowiarki

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Przełęcz (zwana Lipnicką) (986 m n.p.m.). Od czasu gdy zbudowano tutaj drogę i można dojechać samochodem (parking) popularny punkt wyjściowy na Babią Górę. Szlak od Sokolicy (1367 m n.p.m.) ma charakter wysokogórski i walory krajo­brazowe. Przy szlaku - limby posadzone pod koniec XIX w. Od Główniaka (1617 m n.p.m.) gołoborze z alpejskimi murawami, przybierającymi barwy w zależności od do­minujących w różnych porach roku roślin. Wiosną są to białe sasanki i zawilce, latem żółte jastrzębce, jesienią rude kępy situ.

Mieści się w budynku Dyrekcji Parku w Zawoi. Można się tutaj zapoznać z bo­gactwem flory i fauny BPN. Obok alpinar­ium z roślinnością babiogórską.

Podobne prace

Do góry