Ocena brak

Krowa

Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012

Jako płodne, ważne dla życia zwierzę domowe dające mleko jest powszechnym symbolem macierzyńskiej ziemi, pełni i opiekuńczej ochrony.

W Egipcie przede wszystkim czczona jako bogini nieba Hathor, która uchodziła za matkę i małżonkę słońca, matkę Morusa i piastunkę egip. króla, boginię radości, tańca i muzyki (w postaci młodej kobiety), za symbol nadziei i odnowy życia, żywą duszę drzew, ale także za panią gór zmarłych; mogła ona m.in. pojawiać się jako świecąca niby złota lub niekiedy też przybierać postać lwicy (lew).

W Indiach krowę czci się jako świętą żywicielkę; biała krowa pozostaje poza tym w związku ze świętym ogniem. Buddyzm widzi ścisły związek między krową a stopniowym rozwojem prowadzącym do wewnętrznego oświecenia człowieka; biała krowa symbolizuje najwyższy stopień indywidualnej egzystencji przed jej rozpłynięciem się w absolucie.

Tradycja wedyjska zna krowę poza tym jako przewodniczkę dusz. Dla niektórych ludów, np. Sumerów, istniał symboliczny związek między płodną krową a księżycem, jak również między mlekiem krowy a światłem księżyca. W mit. germ. prażywicielka i opiekunka, krowa Audhumla. odgrywała ważną rolę, również pozostawała ona w ścisłym związku z wodą i deszczem.

Podobne prace

Do góry