Ocena brak

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

BIAŁOWIESKA, PUSZCZA, największy w Europie naturalny kompleks leśny, w pd.-wsch. części Niz. Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu gł. Narwi i Jasiołdy; pow. ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan P.B. reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród wielu różnogatunkowych drzewostanów duży udział mają: świerk, sosna, olsza, brzoza, dąb; przeważające typy siedliskowe lasu: las mieszany, bór mieszany świeży, las świeży, las wilgotny, ols właściwy i jesionowy oraz łęgi; wielkie bogactwo podszytu i runa; wiele gat. zwierząt (m.in.: żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik, ryś, wilk, borsuk, bóbr, głuszec, żuraw); rezerwaty hodowli żubra i tarpana; najcenniejszy obiekt przyr. puszczy na terenie Polski - Białowieski Park Narodowy.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY, od 1921 teren chroniony, od 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), od 1947 zatwierdzony jako Białowieski Park Narodowy (najstarszy w Polsce) o pow. 10 502 ha (VI 1998); obejmuje tereny Puszczy Białowieskiej, w tym - ścisły rezerwat przyrody (89,3%), Ośr. Hodowli Rzadkich Zwierząt, Rezerwat Pokazowy Zwierząt Puszczańskich i Park Pałacowy; w szacie roślinnej wyróżnia się ok. 25 zespołów (10 leśnych); przeważają grądy, są też łęgi, olsy, łozowiska oraz bory: mieszane, sosnowe, świerkowe i bagienne; w Białowieskim Parku Narodowym występuje ok. 800 gat. roślin naczyniowych, ponad 200 gat. mszaków i porostów i ok. 1000 gat. grzybów, z rzadkich roślin - obuwik, pełnik europejski, kosaciec syberyjski, arnika górska, turówka wonna; w faunie (11 000 gat.) występują 62 gat. ssaków i ponad 200 gat. ptaków; z osobliwości -europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1977 Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery; wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO, uhonorowany Dyplomem Europy.

Podobne prace

Do góry