Ocena brak

Krótkie mięśnie stopy

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym stopniu statyczne zadanie niż dynamiczne. Usztywniają one bowiem podłużne i poprzeczne sklepienie stopy. Dlatego też długie stanie jest takie męczące, ponieważ te krótkie mięśnie nie mogą wtedy odpoczywać.

W odróżnieniu od ręki, na grzbiecie stopy występują mięśnie unerwione przez nerw strzałkowy głęboki (pochodzący z części tylnej splotu krzyżowego), ten sam, który zaopatruje przednie mięśnie goleni. Wszystkie mięśnie podeszwy unerwia nerw piszczelowy (pochodzący z przedniej części splotu krzyżowego). Ich masa i liczba są znacznie większe niż mięśni grzbietowych.

Powierzchowny zginacz palców przesunął się na podeszwę. Dzięki temu zdobyła ona w części środkowej znaczną wyniosłość. Na podeszwie więc występują nie tylko dwie wyniosłości, które by odpowiadały kłębowi kciuka i małego palca ręki, lecz trzy: wyniosłość podeszwowa przyśrodkową {eminentia plantaris mediaiis), wyniosłość podeszwowa boczna {eminentia plantaris lateralis) i wyniosłość pode-szwowa pośrednia {eminentia plantaris intermedia ). Powięź podeszwowa powierzchowna stopy, która leży pod skórą i tkanką podskórną, głównie w części odpowiadającej wyniosłości pośredniej, jest ścięgnistą i bardzo mocna, wytwarzając rozcięgno podeszwowe. Wysyła ono w głąb do szkieletu, wzdłuż bruzd (sulcus plantaris medialis et lateralis) położonych między wyniosłośćiami, dwie podłużne przegrody, które wytwarzają trzy komory wypełnione mięśniami: środkową i dwie boczne, dla palucha i palca małego. Obie boczne grupy mięśni sięgają ku tyłowi aż do pięty; grupa środkowa łączy się z golenią przez kanał kostki przyśrodkowej.

Nawiązując do powyższego, mięśnie stopy, w liczbie dwudziestu jeden, możemy podzielić na mięśnie grzbietu stopy i mięśnie podeszwy. W tych ostatnich odróżniamy trzy grupy: mięśnie wyniosłości przyśrodkowej (palucha), mięśnie wyniosłości bocznej (palca małego) i mięśnie wyniosłości pośredniej. Wszystkie one odpowiadają grupom mięśni ręki, z wyjątkiem pierwszej, mięśni grzbietu stopy, które zazwyczaj na ręce nie występują. Poszczególne mięśnie stopy wykazują również duże podobieństwo do mięśni ręki.

Podobne prace

Do góry