Ocena brak

Krosno

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto powiatowe w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej nad Wisłokiem, linia kolejowa Jasło - Zagórz. 49 tys. mieszkańców.
Bardzo stara osada. Wzmiankowana w 1282, prawa miejskie w 1342. W 1975­-98 stolica województwa.
Duże zakłady szklarskie, ośrodek zagłębia naftowego, przemysł meblarski i spożywczy.
Wielokrotnie przebudowywany kościół farny p.w. Świętej Trójcy ma cechy gotyckie, renesansowe, barokowe; cenne wyposa­żenie. Późnobarokowy zespół Kapucynów. Zabytkowe kamieniczki przy Rynku, m.in. Wójtowska.
W sąsiedztwie Rynku znajduje się zespół klasztorny Franciszkanów z kościołem Nawiedzenia NMP. Jego początki sięgają XIII w. Pierwotna kaplica została przekształ­cona w kościół ze skarbczykiem — obecne prezbiterium. W XIV w. dobudowano kaplicę Przemienienia Pańskiego, a w XV--XVII w. m.in. słynną kaplicę Oświęcimów. Kościół spłonął w 1872 z wyjątkiem kaplic. Po odbudowie i restauracji ma charakter późnogotycki. W głównej nawie sklepienie gwiaździste, w bocznych krzyżowe, w pre­zbiterium kolebkowe z luneami. Wyposa­żenie głównie neogotyckie z XIX i Xx w. Zachowały się renesansowe nagrobki z XVI i XVII w.: Jana Kamienieckiego (dłuta J. M. Padovano, ok. 1560), Jadwigi z Włodków Firlejowej (J. Reitino), Barbary z Kamienie­ckich Mniszchowej (J. Trwały). Wczesnoba-rokowa kaplica Oświęcimów z 1647-48 (arch. W. Petroni). Na rzucie kwadratu, kopuła z latarnią. Marmurowy portal, dekoracje stiukowe J. Ch. Falconiego.
Z kaplicą związana jest opowieść o za­kochanym przyrodnim rodzeństwie: Stani-sławi i Annie Oświęcimach. Stanisław pojechał do Rzymu po zgodę na ślub, w tym czasie Anna zmarła. Wróciwszy Sta­nisław kazał zbudować tę kaplicę. Są w niej portrety i epitafia m. in. obojga Oświę-cimów.
Przy ul. Piłsudskiego, Muzeum założone w 1954 przez PTTK, w 1975 przekształcone w placówkę okręgową, mieści się w d. pałacu biskupów przemyskich, wielokrotnie przebu­dowywanym. Zbiory z zakresu archeologii, historii miasta i regionu, historii przemysłu naftowego; rzemiosło artystyczne (szkło), malarstwo. Prezentacja dziejów oświetlenia, kolekcja ok. 300 lamp naftowych.

Podobne prace

Do góry