Ocena brak

„Kronika polska”

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- Kronika polska” Anonima zw. Gallem (XI/XII w.)

- napisana najprawdopodobniej przez mnicha benedyktyna pochodzącego z Węgier

- najstarsza kronika polska

- w kronice nie ma ani jednej daty

- powstała prawdopodobnie w latach 1113-1116 na dworze Bolesława Krzywoustego

- prawdopodobnie pisana z pomocą kanclerza Michała Awdańca i biskupa Pawła

- składa się z trzech części

- każda część opatrzona dedykacją i wierszowanym wstępem

- część I zawiera dzieje Piastów do narodzin Krzywoustego

- część II - lata 1086-1108

- część III - lata 1109-1113

- kronika wzorowana na historiografi zachodniej

- jest dziełem panegirycznym - pisanym na część króla

- zawiera opowieść o czynach wojennych

- opiewa męstwo, odwagę i dzielność Bolesława Krzywoustego

- cele księgi

- historiograficzny - pierwsza rozwinięta relacja o Polsce jako kraju, społeczeństwie i państwie

- publicystyczny - uwydatnienie walorów osobistych aktualnego władcy tak, by przysłonić świeży grzech kaźni brata

- polityczny

- rozpowszechnienie wiary, iż za sprawą Krzywoustego nastąpi przywrócenie państwu polskiemu wysokiej godoności monarchii

- pochwała czynów Bolesława

- przedstawienie suwerenności i niezależności państwa polskiego

- kronika nie zawsze jest zgodna z prawdą historią

Podobne prace

Do góry