Ocena brak

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR AUSTRIACKI

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Przegrana Austrii z Prusami w 1866r przyspieszyła proces tworzenia się autonomii galicyjskiej (1867r). Austria obawiając się powstania wszystkich ludów monarchii, chciała pozyskać gł. Węgrów, oparcia pozycji antycentralistycznej. Dlatego przebudowano monarchię w monarchię dualistyczną - Austro-Węgry. Namiestnikiem Galicji został mianowany Agenor Gołuchowski, konserwatysta, co również pozwoliło na spolszczenie administracji regionu. Konserwatyści w ugodzie z Austrią zawarli słowa: "Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy".

Chciał się temu przeciwstawić obóz liberalno - mieszczański z Franciszkiem Smolką na czele. Domagał się on przebudowy Austro - Węgier w państwo federacyjne. Nie zgadzali się na to konserwatyści (ugoda z Wiedniem). W zamian za to chcieli mniejszych ustępstw wzmacniających ich pozycję. Przeciwdziałali też Węgrzy, obawiający się osłabienia swojej pozycji. Również pozostali zaborcy nie zgadzali się na to, widząc wtedy w Galicji możliwość chęci zjednoczenia ziem polskich w ramach niepodległego państwa.

Wcześniej uformowano ostateczny kształt autonomii galicyjskiej. W 1871r w Wiedniu powołano resort ministra dla Galicji, spolonizowano uniwersytet i Szkołę Techniczną we Lwowie, chciano utworzyć w Krakowie Akademię Umiejętności.

Autonomia Galicji cechowała się jednak pewnymi ograniczeniami. Mimo tego umożliwiała ona rozwój wielu form życia narodowego, oświaty i kultury.

Podobne prace

Do góry