Ocena brak

Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Represje wobec Królestwa

W 1833 Rosja zawarła w Czechach układ z Austria, do którego przystąpiły Prusy. Układ ten miał być sojuszem przeciw polskim ruchom narodowowyzwoleńczym. Jednocześnie zaprowadzono w Królestwie represje po powstaniu :

-nałożono olbrzymia kontrybucje i obowiązek utrzymania armii rosyjskiej

-oficerów polskich zsyłano na Kaukaz i na Sybir, żołnierzy wcielano do wojska

-zniesiono autonomie królestwa, koronacje na króla, sejm i wojsko polskie

-faktyczne rządy przekazano namiestnikowi - zdobywcy Warszawy - Paskiewiczowi

-zaprowadzono rosyjskie porządki prawne, oświatowe, monetarne i miarowe.

-wprowadzono surowa cenzurę na dzieła patriotyczne polskie.

Zmiana w przemyśle

Początkowo trudności gospodarcze wprowadzało nałożone na Królestwo dawne cło. Zniesiono je później w 1851. Najpierw nastąpiła rozbudowa przemysłu kopalnianego i hutniczego (Huta Bankowa 1840). Później rozwinęły produkcja bawełnianą i cukrownictwo. W 1848 otwarto pierwsza linie kolejowa.Powoli rozwijało się także rolnictwo. Zyski płynące z ziemi powodowały rugowania chłopów. Rezygnowano z pańszczyzny na rzecz czynszu.

Zmiany socjalne w społeczeństwie

Wzrosło zaludnienie miast z jednoczesna poprawa warunków życia w mieście.Tworzyły się rożne miejskie klasy społeczne: burżuazja, inteligencja, drobno-mieszczaństwo i klasa robotnicza.

Podobne prace

Do góry