Ocena brak

Królestwo Polskie - Informacje Ogólne

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Królestwo Polskie.Podział ziem Rz. Po 1815r. I status prawny zaborów.

Podział terytorium Rz. Po Kong.Wied. przetrwał 100 lat. Z ziem byłego Ks. Warsz. utworzono: Królestwo Polskie, Wolne Miasto Kraków, Wielkie Ks. Pozn., Okręg tarnopolski.

Król.Polskie (Kongresowe) - pod władzą Ros., 127 tyś.km2, skłądało się z nabytków Rosji po I,II I III rozbiorze oraz z okręgu białostockiego. WKP - 29tyś.km2, pod władzą Prus. Pomorze Gdańskie z Warmią - 25 tyśkm2 oraz Górny Śląsk (13tyś.km2) włączono do Prus Wschodnich. Galicja i Śląsk Cieszyński - 79 tyś.km2 - były pod panowaniem Austrii, Wolne Miasto Kraków - 1tyś. km2 - znajdowało się pod zwierzchnictwem 3 zaborców (Rzeczpospolita Krakowska). Akt końcowy kongresu zawierał też sformuowanie, że Polacy otrzymają ustawy narodowe, instytucje, reprezentację.

Na wszystkich ziemiach poslkich 75%-80% ludności stanowili chłopi. 7,5 - szlachta. Królestwo Polskie było połączone z Rosją poprzez konstytucję i władcę. Galicja była pod panowaniem Austrii od 1772r. We Lwowie znajdował się sejm. któy mógł jedynie składać prośby do władcy. Do powstania Rz.Krakow. doprowadziły Austria i PRusy, nie chcąc dopuścić aby pod panowaniem Rosji znalazły się dwie dawne stolice Polski. Zwierzchnictwo należało do 3 rezydentów. Rz.Krak. w 1818r. otrzymała konstytucję, gwarantującą istnienie Zgromadzenia Reprezentantów. Wł. wykonawczą sprawował senat. Rz. Krak. miała zagwarantowane prawo wolnego handlu z 3 zaborcami.

Konstytucja Królestwa Polskiego konstytucja regulowała 4 podstaw. problemy: zasadę zwierzchnictwa Ros., zakres autonomi, gwarancję praw obywatel., podstaw. system prawno-społ. opracowana przez Czartoryskiego, zatwierdzona przez cara Aleksandra I 27.XI.1815r. w W-wie. Konst. gwarantowała osobny byt państwowy i prawa narodowe. Dokument stanowił o uni personalnej pol.-ros. Konst. przewiwywała osobny rząd Król., własne wojsko, wolność druku i nietykalność własności, wolność osobistą i równość wyznań. Jęz. urzędowy - polski. Wł/ wykonawcza i inicjatywa ustawodawcza - król. Na czas swojej nieobecności w Królestwie król mianował namiestnika (Zajączek), mianował także ministrów i senatorów.

Miał prawo weta. Rada stanu była kolegialnym organem rządowym i administracyjnym. Rząd stanowiła Rada Administr. pod przewod. namiestnika. R.A. podlegało 5 lomisji rządowych. Wł. ustawodawcza miałą spoczywać w rękach sejmu złożonego z: senatu (max.64 osoby: biskupi, wojewod.,kasztelan.), izby poselskiej (128 członk.). Sejm miał być zwoływany co 2 lata, na 30 dni. Sejm z racji iż król(car) posiadałinicjat.ustaw. zajmował się wyłącznie zmianami proponowanymi przez króla prawa cywilnego i karnego.

Podobne prace

Do góry