Ocena brak

Król w Księstwie Warszawskim

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperatorem Rosji Aleksandrem I traktat w Tylży z 1807 r  , rozbudziły nadzieje Polaków na odzyskanie utraconej niepodległości. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzono suwerenne Księstwo Warszawskie. 22.07.1807 r Napoleon nadał Księstwu  - konstytucję Konstytucja Księstwa była wzorowana w przeważającej mierze na konstytucji  francuskiej. W 1809 r do Księstwa przyłączono tereny po zaborze austriackim. System administracji  opierał się na podziale  na resorty,  skrajnej centralizacji i hierarchicznej strukturze władz –jednoosobowych, na zawodowym , a jednocześnie narodowym, stanie urzędniczym. Najwyższa władza wykonawcza powierzona została królowi (księciu warszawskiemu ). Wprowadzona została monarchia ograniczona, konstytucja formułowała zasadę suwerenności monarchy. Wg Konstytucji korona książęca należała  dziedzicznie do króla saskiego.  

Książe Warszawski był uosobieniem władzy wykonawczej i stał na jej czele. Do króla należało również ustawodawstwo – wydawał dekrety we wszystkich dziedzinach ( nie   w dziedzinach ograniczonych w sejmie.

Król obsadzał urzędy w księstwie Warszawskim , miał tez prawo zwalniania wszystkich urzędników z wyjątkiem mianowanych dożywotnio członków senatu i sędziów. Nominował senatorów, biskupów,  urzędników adm. terytorialnej niższego szczebla, nominował przedstawicieli dyplomatycznych, przyznawał obywatelstwo księstwa warszawskiego, nadawał ordery. Władze obok króla sprawował rząd i ministrowie.

Podobne prace

Do góry