Ocena brak

Król w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Król wg konstytucji był najwyższą władzą wykonawczą., wyłącznie od niego pochodziła wyłączna władza administracyjna.

Król: nominował urzędników i dostojników kościelnych, w jego imieniu wydawano akty sądów i urzędów,  kierował siłą zbrojną i posiadał wyłączne prawo wypowiadania wojny oraz zawierania traktatów i umów, posiadał prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo sankcji w stosunku do uchwalanych projektów, wszelkie akty panującego wymagały kontrasygnaty ( podpisu ) właściwego ministra, który ponosił z tego tyt. odpowiedzialność za ich zgodność z konstytucją ( w praktyce nie wszystkie rozkazy i postanowienia królewskie były kontrasygnowane ).

Poza  konstytucyjną instytucją był osobisty pełnomocnik monarchy przy rządzie krajowym , którym został Mikołaj Nowosilcow. Sprawował swój urząd do 1830 roku. Był kontrolerem władz krajowych, zasiadał w Radzie Administracyjnej. Informował w cotygodniowych raportach władcę o bieżącej w Królestwie. Tron Królestwa Polskiego miał pozostać dziedziczny w rodzinie Romanowów wg porządku następstwa ustanowionego dla domu cesarsko – rosyjskiego

Podobne prace

Do góry