Ocena brak

Krezka płuca

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Krezka płuca (mesopneumonium). Opłucna płucna pokrywa płuco na całej powierzchni z wyjątkiem wnęki. Na poziomie wnęki opłucna ścienna (śródpiersiową) kieruje się bocznie przerzucając się na korzeń płuca, który obejmuje jak gdyby niskim kołnierzem otwartym ku dołowi i przechodzi w opłucną płucną dokoła wnęki. Miejsce przejścia opłucnej śródpiersiowej w opłucną płucną ogranicza wnękę. Na dolnym brzegu korzenia miejsce przejścia jednej opłucnej w drugą przedłuża się ku dołowi prawie do przepony w postaci podwójnej blaszki surowiczej — przedniej i tylnej, ustawionych czołowo; tworzą one więzadło płucne (ligamentum pulmonale).

W przekroju strzałkowym miejsce przejścia jednej opłucnej w drugą widziane od strony pośrodkowej  ma kształt maczugi, górna poszerzona część maczugi obejmuje korzeń i stanowi granicę wnęki, część dolna — więzadło płucne — tworzy rękojeść maczugi. Opłucna obejmująca korzeń płuca oraz wytwarzająca więzadło płucne stanowi więc twór podobny do krezki (mesopneumonium), która jednak w górnej części jest szersza (ponieważ doprowadza do płuca wielkie naczynia i oskrzela) oraz nie jest ustawiona strzałkowo, lecz czołowo i nasada jej nie przyczepia się do tylnej ściany tułowia, lecz opiera się o śródpiersie. Należy przy tym pamiętać, że w rzeczywistości płuco i śródpiersie całkowicie przylegają do siebie i krezkę tę, a ściślej więzadło płucne możemy uwidocznić dopiero po otwarciu klatki piersiowej od przodu i odciągnięciu płata dolnego płuca bocznie; wtedy więzadło płucne napina się.

Podobne prace

Do góry