Ocena brak

Krezka grzbietowa cewy żołądkowo-jelitowej

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Po ukończonym rozwoju cewa żołądkowo-jelitowa, położona pierwotnie wewnątrzotrzewnowo, na znacznej przestrzeni swego przebiegu traci to położenie. Jak opisaliśmy wyżej: i) dwunastnica z wyjątkiem swej części górnej, 2) okrężnica wstępująca i 3) okrężnica zstępująca zwykle tracą swe krezki i zdobywają wtórnie położenie zaotrzewnowe. Wraz z tymi zmianami pozostałe wewnątrzotrzewnowo położone odcinki cewy jelitowej uzyskują nową nasadę krezki: 1) jelito cienkie, czcze i kręte zawieszone jest na długiej krezce, której nasada biegnie skośnie z góry ku dołowi i na prawo, 2) okrężnica poprzeczna zachowuje krezkę, która ustawia się poprzecznie i poprzecznie przyczepia się do tylnej ściany brzucha wzdłuż przedniego brzegu trzustki; wreszcie nowy przyczep zyskuje również 3) okrężnica esowata. Jelito ślepe, choć przeważnie całkowicie powleczone otrzewną i odbytnica, pokryta częściowo otrzewną na swej powierzchni przedniej i bocznej, nie posiadają krezki.

Pod względem rozwoju krezka grzbietowa wykazuje jednak wielką zmienność osobniczą. Często zdarzają się odchylenia od rozwoju prawidłowego. Krezka grzbietowa dorosłego, o czym wspominaliśmy poprzednio, może wykazywać stosunki, jakie stale spotykamy jako przejściowe etapy rozwoju. Są to objawy powstrzymania rozwoju, które powstają z tego powodu, że nie nastąpił prawidłowy obrót jelit i prawidłowe zlepienie się pewnych części krezki i części jelita z otrzewną ścienną tylnej ściany brzucha. Przykładem tego rodzaju stosunków może być zachowanie się mniej lub bardziej krótkiej krezki okrężnicy wstępującej czy zstępującej. Najdalej posuniętą postacią zmian rozwojowych jest zachowanie się nieprzerwanej, ciągłej krezki grzbietowej.

Podobne prace

Do góry